Final conference

Final conference was held in Tallinn University on 28th April which marked the end of the project and its  activities. First part of the conference focused on the project itself. Eve Kikas as a project leader gave an  overview of the activities carried out during two year period and also introduced the tests. Marie Maarend Read More …

Final phase of the project – finalising the assessment manual and completing trainings for school psychologists (1.01.-31.04.2016)

Finalising the assessment manual continues. Manual includes the overview of main psychic processes which are being assessed, also overview of the tests and scoring procedures. In January and March several trainings for school psychologists took place. Main aim was to prepare them for proper test administration, scoring and interepretation of the results. The computer environment for Read More …

III phase of the project – data analyses and developing manual continues, training for school psychologists and other support specialists starts (1.09.-31.12.2015)

All data files have been downloaded from computer environment and paper based tests have been added to data files. Most of the data has been organized. On the 30th of October first of the three trainings for psychologists was carried out. 40 psychologists attended. On the 4th of December training for other specialists from Pathfinder Read More …

Lihtne ja kokkuvõtlik ülevaade koolipsühholoogide testiprojektist

Koolipsühholoogidel on esimest korda taasiseseisvunud Eestis valminud töövahend, millega hinnata laste ja noorte psüühilisi protsesse ning nende mõju õppeedukusele. Ligi kaks aastat väldanud testiprojekt koostöös koolipsühholoogide ühingu, Tallinna ülikooli ja SA Innovega on lõpule jõudmas ning võime uhkusega tõdeda, et suur samm Eesti koolilaste arengu toetamiseks on astutud. Eesti haridussüsteem liigub jõudsalt kaasava hariduse suunas. Read More …

Projekti lõpukonverents

28.aprillil toimus Tallinna Ülikoolis projekti konverents, kus osales 96 inimest. Kohal olid nii koolipsühholoogid, Rajaleidja keskuse juhid, logopeedid, eripedagoogid, karjäärispetsialistid jt. projektist huvitatud inimesed. Päeva esimeses poolest keskenduti projekti sisulistele teemadele. Avaettekande tegi Aleksander Pulver Tallinna Ülikoolist rääkides omaduste mõõtmisest ning mõõtmise omadustest. Eve Kikas projektijuhina rääkis lähemalt sellest, mis projekti kahe aasta vältel toimunud Read More …

Projekti lõppfaas

Vahemikus jaanuar-aprill 2016 toimus koolipsühholoogidele 3 testikoolitust. Koolituste eesmärgiks oli anda psühholoogidele parem ettevalmistus testide läbiviimiseks ning tulemuste tõlgendamiseks. Kõik osalejad said lahendada mitmeid juhtumeid ning vajadusel ka individuaalselt konsulteerida ülikooli teadlaste meeskonnaga.   Lisaks valmis testimanuaal ehk käsiraamat, mis sisaldab ülevaadet psüühilistest protsessidest ning testimise olulistest aspektidest. Lisatud on üksikasjalikud juhised kõikide testide läbiviimiseks, Read More …

Kokkuvõte 2015a põhitulemustest

Võime uhkusega tõdeda, et praeguseks hetkeks on eelmisel aastal loodud arvutitestimise keskkond valmis. Keskkonda on üles laetud nii akadeemilised kui ka kognitiivsed testid 2.-9.klassile. Tulevikus peaksid testi litsentsi omavad psühholoogid saama teste arvutis läbi viia ja ka arvutipõhiselt tulemusi analüüsida. Kogu eelmise aasta jooksul said projektis osalevad psühholoogid Tallinna Ülikooli teadurite toel testikeskkonna kasutamist praktiseerida. Read More …

II phase of the project – analysing data and results has started

During the school year 2014/2015 the data for developing Test Battery was collected by psychologists from Association of Estonian School Psychologists and Innove AS. Every child was assessed twice. In the middle of the school year cognitive functions and motivation were assessed and at the end of the school year academic reults were assessed. As Read More …

Algas testiprojekti II etapp – andmete ja tulemuste analüüsimine

Vastavalt projekti ajakavale koguti 2014/2015 õppeaasta jooksul hindamisvahendite komplekti koostamiseks vajalikud andmed.  Andmete kogumisel osalesid EKPÜ ja INNOVE Rajaleidjate keskuste psühholoogid. Iga last testiti kaks korda – aasta keskel hinnati kognitiivseid protsesse ja motivatsiooni, õppeaasta lõpus aga akadeemilisi tulemusi. Ideaalvariandina lootsime saada iga klassi kohta andmeid 1000 lapselt, miinimumvariandina aga 750. Praeguseks on tulemused teada Read More …